Michał Ostrowski


BURMISTRZ
W LATACH 1917-1918 / 1918-1919

Michał Ostrowski był właścicielem Fabryki Maszyn Rolniczych i młyna parowego w Kole (fabryka po wojnie została upaństwowiona i otrzymała nazwę – Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB”). Od 1909 r. pełnił funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Ogniowej w Kole.

W latach 1917 – 1918 pełnił funkcję burmistrza wraz z Maksem Geppertem (Niemcem), a od 1918 do 1919 stał sprawował funkcję burmistrza
samodzielnie. Od 27 listopada 1918 r. do swojej śmierci w 1926 r. zasiadał
w sejmiku Powiatu Kolskiego i był członkiem Wydziału Powiatowego, czyli organu wykonawczego.