Stefan Grabowski


BURMISTRZ W LATACH 1929-1934

Burmistrz, o którym wiadomo najmniej. Z dostępnych informacji udało się ustalić, że przed zostaniem burmistrzem pełnił funkcję inspektora samorządu gminnego w Starostwie Powiatowym w Kole, a w maju 1929 r. objął obowiązki Komisarza rządowego w magistracie miasta Koła.


Stefan Grabowski – Inspektor Samorządu Gminnego – wśród członków Wydziału Powiatowego Sejmiku Kolskiego i urzędników powiatu kolskiego
źródło: Księga Pamiątkowa Powiatu Kolskiego, 1929 
„ABC” nr 145 Koło – 29 maja 1929
„ABC” nr 195 Koło – 19 lipca 1929
„ABC” nr 314 Koło – 15 listopada 1929
Gazeta Kolska Nr 25 – 18 czerwca 1933
Gazeta Kolska Nr 26 – 17 czerwca 1934